Atbild Dr.Anete Paškova:

Mūsu zobārstniecībā nelietojam amalgāmas plombes (jeb sarunvalodā sauktām par sudraba plombēm) jau vairākus gadus, jo 2017. gadā tika pieņemta regula par dzīvsudraba kaitējumu gan cilvēkam, gan apkārtējai videi (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/852 (2017. gada 17. maijs) par dzīvsudrabu). Zoba labošanai noteikti izmantosim cita veida materiālu!