Atbild Dr.Anete Paškova:

Jā mēs piedāvājam šādu pakalpojumu, taču pirms tam noteikti nepieciešama konsultācija, kuras laikā veicam rentgendiagnostiku, klīnisku apskati, lai novērtētu sarežģītību šim zobam. Gadījumos, ja uzskatīsim, ka zobs ir ļoti sarežģīts (ļoti tuvu apakšžokļa nervam, vai citai svarīgai anatomiskai struktūrai) nosūtīsim zoba raušanai pie sejas žokļa ķirurga.